Người dân Venezuela viếng Hugo Chavez

Người dân Venezuela hô vang khẩu hiệu ủng hộ Hugo Chavez, xếp thành hàng dài trước Học viện Quân sự để được viếng linh cữu cố tổng thống

Thế giới Thứ bảy, 9/3/2013, 11:24 (GMT+7)

Loading