Người Nhật tuyệt vọng chạy trốn sóng thần

Những người Nhật cố tìm cách chạy lên một gò đất cao trong khi sóng thần ầm ầm đuổi theo họ.

Thế giới Thứ sáu, 9/3/2012, 11:25 (GMT+7)

Tags: