Người Palestine đưa tang các em nhỏ

Thế giới Thứ ba, 30/12/2008, 12:03 (GMT+7)