Người tàn tật bị đánh

Thế giới Thứ sáu, 12/3/2010, 16:21 (GMT+7)