Nhà máy Fukushima I nhìn từ máy bay

Thế giới Thứ sáu, 18/3/2011, 17:14 (GMT+7)