Nhà Obama xem diễu hành

Thế giới Thứ tư, 21/1/2009, 07:59 (GMT+7)