Nhạc chế - khẩu chiến lần 1 Obama và Romney

Một ban nhạc Mỹ chế những lời tranh luận của hai ứng viên tổng thống thành các giai điệu vui nhộn.

Thế giới Thứ bảy, 27/10/2012, 11:08 (GMT+7)