Nhảy dù từ tòa nhà cao nhất

Thế giới Thứ sáu, 8/1/2010, 09:50 (GMT+7)