Những ngày đầu của phong trào Chiếm phố Wall

Hình ảnh những ngày đầu phong trào "Chiếm phố Wall" nổ ra ở New York

Thế giới Thứ hai, 10/10/2011, 04:37 (GMT+7)

Tags: