Obama ân xá cho gà tây

Thế giới Thứ tư, 20/1/2010, 16:41 (GMT+7)