Obama, Medvedev ký hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân

Thế giới Thứ sáu, 9/4/2010, 10:26 (GMT+7)