Obama và Medvedev ăn burger

Thế giới Thứ sáu, 25/6/2010, 09:03 (GMT+7)