Động đất bắt đầu

Thế giới Thứ sáu, 15/1/2010, 10:23 (GMT+7)