Động đất dữ dội tại Haiti

Thế giới Thứ tư, 13/1/2010, 15:34 (GMT+7)