Động đất Nhật Bản

Thế giới Thứ sáu, 8/4/2011, 08:46 (GMT+7)