Paris 1992

Bài dự thi Nước Pháp Tôi Yêu của độc giả Nguyễn Phước Lăng.

Thế giới Thứ bảy, 15/6/2013, 11:28 (GMT+7)