Paul đoán Tây Ban Nha vô địch

Thế giới Thứ sáu, 9/7/2010, 18:07 (GMT+7)