Phân phát thực phẩm cho người Nhật

Thế giới Thứ sáu, 18/3/2011, 17:59 (GMT+7)