Phi hành gia đáp xuống trái đất an toàn từ ISS

Ba phi hành gia hôm nay trở về Trái Đất an toàn từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sau sứ mệnh kéo dài 165 ngày, cùng thế hệ ruồi giấm thí nghiệm được sinh ra trong môi trường không gian.

Thế giới Thứ hai, 10/11/2014, 16:49 (GMT+7)