Phố thành sông ở Bangkok

Trận lụt nghiêm trọng nhất trong nửa thế kỷ qua ở Thái Lan đang dần dần nuốt thủ đô Bangkok, sân bay bị ngập, phố sá biến thành sông.

Thế giới Thứ sáu, 28/10/2011, 11:45 (GMT+7)