Phòng điều khiển máy bay trên tàu USS USS George Washington

Đầu não của hàng khâu mẫu hạm là các phòng điều khiển máy bay

Thế giới Chủ nhật, 21/10/2012, 01:29 (GMT+7)