Phỏng vấn đại sứ Mỹ

Đại sứ David Shear trả lời phỏng vấn trực tuyến độc giả VnExpress.

Thế giới Thứ sáu, 16/9/2011, 08:48 (GMT+7)