Phóng viên ngực to đập điện thoại

Thế giới Thứ ba, 13/1/2009, 15:28 (GMT+7)