Phóng viên nước ngoài tác nghiệp về đại hội đảng Triều Tiên như thế nào

Các phóng viên quốc tế chỉ đợi tuyên bố do Triều Tiên phát ra chứ không được trực tiếp đưa tin.

Thế giới Thứ hai, 9/5/2016, 14:19 (GMT+7)