Phút cuối cùng của tay súng ở Đức

Thế giới Thứ sáu, 13/3/2009, 08:41 (GMT+7)