Quần áo bay

Thế giới Thứ ba, 26/1/2010, 10:18 (GMT+7)