Quảng cáo tranh cử Mỹ ví chuyện bỏ phiếu với sex

Quảng cáo có tiêu đề "Lần đầu tiên của bạn" ví chuyện đi bỏ phiếu lần đầu cũng giống như chọn bạn trai trong lần quan hệ đầu tiên, và kêu gọi các nữ cử tri ủng hộ cho Tổng thống Obama.

Thế giới Thứ bảy, 27/10/2012, 09:17 (GMT+7)