Quy trình đóng mở cửa buồng lái máy bay Airbus

Hệ thống khóa cửa buồng lái máy bay Airbus, có chế độ khóa trái cửa để ngăn chặn không tặc, có thể đã bị cơ phó lợi dụng chiếm quyền kiểm soát buồng lái và phá hủy máy bay.

Thế giới Thứ sáu, 27/3/2015, 15:17 (GMT+7)