Sóng thần cuốn đê chắn sóng cao 10 mét

Thế giới Thứ sáu, 1/4/2011, 09:38 (GMT+7)

Tags: