Sóng thần Nhật Bản

Thế giới Thứ sáu, 11/3/2011, 15:37 (GMT+7)