Sóng thần ở Iwate

Thế giới Thứ bảy, 19/3/2011, 09:30 (GMT+7)