Su-24 Nga lượn gần tàu khu trục Mỹ năm 2015

Cường kích Su-24 Nga lượn gần tàu khu trục USS Ross ở Biển Đen tháng 5/2015.

Thế giới Thứ sáu, 15/4/2016, 11:40 (GMT+7)