Tàu chìm ở Nam cực

Thế giới Thứ bảy, 24/11/2007, 09:48 (GMT+7)