Tây Ban Nha tôn vinh Paul

Thế giới Thứ tư, 14/7/2010, 07:54 (GMT+7)