Tay trống cừ khôi 5 tuổi

Thế giới Thứ sáu, 15/1/2010, 10:37 (GMT+7)