Tên lửa Mỹ đến Ba Lan

Thế giới Thứ sáu, 28/5/2010, 11:08 (GMT+7)