Tên lửa Pháp nổ tung ngay sau khi phóng

Tên lửa đạn đạo M51 của Pháp nổ tung sau khi rời tàu ngầm

Thế giới Thứ hai, 6/5/2013, 00:00 (GMT+7)