Thăm Nhà trắng của Mỹ cùng Google Art

Lần đầu tiên những căn phòng sinh hoạt chung và các tác phẩm nghệ thuật bên trong Nhà Trắng được công bố rõ ràng và tỉ mỉ nhất với toàn bộ thế giới.

Thế giới Thứ sáu, 6/4/2012, 10:50 (GMT+7)