Thành phố ma xuất hiện trên sông

Thế giới Thứ hai, 27/6/2011, 15:19 (GMT+7)