Thiên tai hoành hành tại châu Á

Thế giới Thứ năm, 15/7/2010, 10:51 (GMT+7)