Thiên tài toán học từ chối giải thưởng

Thế giới Thứ tư, 24/3/2010, 16:59 (GMT+7)