Thử nghiệm ghế bật trên chiến đấu cơ F-35

Thế giới Thứ năm, 7/4/2011, 11:54 (GMT+7)