Thủ tướng Bỉ hát nhầm quốc ca

Thế giới Thứ ba, 24/7/2007, 08:36 (GMT+7)