Tiệc mừng Obama khắp thế giới

Thế giới Thứ tư, 21/1/2009, 08:38 (GMT+7)