Tổng thống cổ vũ con gái đá bóng

Thế giới Thứ hai, 18/5/2009, 09:04 (GMT+7)