Tổng thống Pháp phát cáu

Thế giới Chủ nhật, 14/3/2010, 16:55 (GMT+7)