Triều Tiên phóng tên lửa (1)

Ngày 5/4/2009, tên lửa Unha-2 được phóng đi từ bãi phóng vệ tinh Tonghae, ở Musudan-ri, thuộc đông bắc của Triều Tiên. Tên lửa này mang theo vệ tinh Kwangmyongsong-2 lên quỹ đạo của trái đất.

Thế giới Thứ hai, 19/3/2012, 02:30 (GMT+7)