Tự hào ngày tốt nghiệp

Thế giới Thứ tư, 20/4/2011, 14:08 (GMT+7)