Tù nhân nhảy múa theo bài Thriller

Thế giới Thứ sáu, 27/7/2007, 08:52 (GMT+7)