Tượng Chúa ở Mỹ bị sét đánh

Thế giới Thứ tư, 16/6/2010, 09:16 (GMT+7)